ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ลงข่าว: 03/09/20

            นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ

            โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดตั้งกองทุนในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบปัญหาความทุกยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัว ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก