ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงช่วยน้ำท่วม จังหวัดน่าน ส่งมอบกำลังใจให้คนพิการและครอบครัวสู้ภัยน้ำท่วม

วันที่ลงข่าว: 31/08/20

        นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจคนพิการที่ประสบปัญหาอุทุกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ โดยได้มีการลงพื้นที่ บ้านหนอง หมู่ที่ 9 และบ้านดอนแท่นหมู่ที่ 2 ,3 และ 14 รวมจำนวน 110 ครอบครัว ซึ่งได้เยี่ยมให้กำลังใจคนพิการติดเตียงและครอบครัว พร้อมการมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค และเก้าอี้สุขาเคลื่อนที่สำหรับคนพิการ พร้อมเงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และพิจารณาการช่วยเหลือการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ 

        กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ส่งทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักพัฒนาสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้คนพิการและครอบครัวที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก