ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศอ.บต. จัดคัดกรองและประเมินความพิการ เพื่อรับการสนับสนุนอุปกรณ์จากสถาบันสิรินธร และขับเคลื่อนการจัดตั้ง "ธนาคารอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการ จังหวัดชายแดนภาคใต้" ครั้งที่ 1

วันที่ลงข่าว: 27/08/20

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดคัดกรองและประเมินความพิการ เพื่อรับการสนับสนุนอุปกรณ์จากสถาบันสิรินธร และขับเคลื่อนการจัดตั้ง "ธนาคารอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการ จังหวัดชายแดนภาคใต้" ครั้งที่ 1

          สืบเนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้สนองแนวทางพระราชดำริฯ จัดทำอุปกรณ์ช่วยความพิการ "เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด" ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ห่วงใยและมอบนโยบายเร่งด่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัว โดยมีหลักการสำคัญที่จะต้องดำเนินการ คือ การช่วยเหลือให้คนพิการเคลื่อนไหวได้ การช่วยเหลือให้คนพิการได้รับการศึกษา และการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ ดังนั้น ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาและเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมประสาน และขับเคลื่อนดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          โดยในวันนี้ (26 สิงหาคม 2563) กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม ศอ.บต. ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ คัดกรองและประเมินความพิการ เพื่อรับการสนับสนุนอุปกรณ์จากสถาบันสิรินธร และขับเคลื่อนการจัดตั้ง "ธนาคารอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการ จังหวัดชายแดนภาคใต้" ขึ้นที่ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งมีนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายดำรงค์ อินโท ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เข้าร่วม โดยมีครอบครัวและผู้พิการจากพื้นที่จังหวัดยะลา เข้ารับบริการในครั้งนี้กว่า 100 คน

          นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรวงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่อย่างมาก ส่วนการดำเนินโครงการนั้นจะต้องดำเนินการครอบคลุมให้ได้ ตั้งแต่การจัดสรรอุปกรณ์ทั้งเก้าอี้สุขใจ รองเท้าสุขใจ และการฝึกด้านกายภาพ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่เป็นภาระของครอบครัว และท้ายที่สุดเป็นการฝึกฝนด้านอาชีพ เพื่อให้มีรายได้หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

          โครงการการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่ ศอ.บต. ขับเคลื่อนดูแลพี่น้องประชาชนตามพระราชดำริ โดยมีชุดอุปกรณ์เพื่อทำกายภาพร่างกาย 4 รายการ คือ รองเท้าสุขใจ เก้าอี้สุขใจ เตียงฝึกยืน และวอกเกอร์ พร้อมจัดจ้างนักกายภาพดูแลเด็กพิการในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำการดูแลแก่ผู้ปกครอง การประเมินผลเบื้องต้น

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก