ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสุรินทร์เตรียมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ลงข่าว: 27/08/20

            นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวัน โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์

            โดยในงานจะมีกิจกรรมการแสดงของเด็กพิเศษ นายกเหล่ากาชาดและแม่บ้านมหาดไทยมอบผ้าอ้อมอนามัย  ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์มอบอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้แก่เด็กพิเศษพร้อมผู้ปกครอง

            จังหวัดสุรินทร์จึงขอเชิญส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก