ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก สตรี ผู้พิการผู้สูงอายุ

วันที่ลงข่าว: 27/08/20

            วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกระจาย หมู่ที่ 1 บ้านกระจาย ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายธีรพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

            นางเพชรรวง พวงแก้ว ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าพระราชทานพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์เป็นปีที่ 22 สภาสังคมสงเคราะห์ร่วมกับจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ กรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนกรกฎาคม 2563 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ด้วยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล โดยกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร จำนวน 200 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก