ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เผย ข่าวดีคนพิการจะได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มเติม จากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือน มีผล 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

วันที่ลงข่าว: 13/05/20

          วันที่ 12 พ.ค. 63 นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล กล่าวว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการ ในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายมาตรการ อาทิ การจ่ายเงินเยียวยาคนพิการ คนละ 1,000 บาท กำหนดเริ่มจ่ายเดือนพฤษภาคม 2563 การพักชำระหนี้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ รวมถึงการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ จากเดิมที่ได้รับเบี้ยยังชีพ เดือนละ 800 บาท ให้ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่ผู้ถือบัตรประจำตัวผู้พิการที่อายุไม่เกิน 18 ปี จากเดือนละ 800 บาท เป็น 1,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีรายเดือนให้อัตโนมัติ ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น

          สำหรับจังหวัดสตูล มีผู้พิการที่จดทะเบียนและมีบัตรประจำตัวผู้พิการ รวมทั้งสิ้น 9,177 คน แบ่งเป็นความพิการทางการเคลื่อนไหวประมาณ 4,500 คน ความพิการด้านการได้ยินและสื่อความหมายราว 1,700 คน และความพิการด้านสติปัญญา 1,026 คน ซึ่งมีเครือข่ายคนพิการที่ทำงานเป็นตัวแทนสื่อกลาง ระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลและคนพิการในพื้นที่ ให้ได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์อื่น ๆ

          ทั้งนี้ หากคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่จังหวัดสตูล มีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1300 หรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 0-7471-1375 ต่อ 12

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก