ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เวียดนาม เร่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค ในฐานะประธานอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 13/03/20

          สำนักข่าวเดอะสตาร์ ของมาเลเซีย รายงานว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 26 ที่เมืองดานังของเวียดนาม เมื่อวานนี้ ให้การรับรองแนวทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ประจำปี 2563 โดยเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน จะให้ความสำคัญของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค ตลอดจนการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างยั่งยืน ระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซ็ป ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการสร้างศักยภาพและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของอาเซียน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือแนวทางการรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (COVID-19) อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก