ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีคลังจาก 10 ชาติสมาชิกอาเซียนประชุม เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน

วันที่ลงข่าว: 13/03/20

           รัฐมนตรีคลังจาก 10 ชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนประชุมกันที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน

 

นอกจากนี้คาดว่าที่ประชุมจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซป ระหว่างสมาชิกอาเซียน กับ 5 ประเทศคู่เจรจา ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ ซึ่งจะมีการลงนามกันในสิ้นปีนี้ 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก