ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ รับสมัครนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ลงข่าว: 03/03/20

           นางสาวบุษยาฏฐ์ มนต์คล้ำ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ด้วยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เป็นวิทยาลัยที่ฝึกวิชาชีพในด้านเทคโนโลยีทันสมัยหลากหลายหลักสูตร ให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เช่น แขนขาด ขาขาด อัมพาต โปลิโอ ร่างกายผิดรูป กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฯลฯ โดยนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครและเข้าเรียนจนจบการศึกษา เมื่อจบการศึกษาแล้วทางวิทยาลัยฯ ยังจัดหางานที่เหมาะสมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนมีงานทำสามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน มีศักดิ์ศรีและอยู่ในสังคมได้อย่างสม่ำเสมอภาค ดังปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม”
            ทั้งนี้ ซึ่งทางวิทยาลัยฯ มีกำหนดรับสมัครอบรม หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 2563 นอกสถานที่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์- เมษายน นี้ ใน 6 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี สงขลา และที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ ผู้สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 08 9403 5950 หรือสายด่วน 1479

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก