ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขอเชิญร่วมสนับสนุนสิ่งของหรือของรางวัลกิจกรรมวันเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี “หอบรับมาห่มน้อง เติมฝัน ปันรักเด็กพิการ Valentine ,s Day”

วันที่ลงข่าว: 28/01/20

            นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention:EI) ฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กพิการทุกประเภท ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยทุกปีศูนย์ฯ จะจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้เด็กพิการที่รับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างความรัก เป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กพิการ ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี “หอบรักมาห่มน้อง เติมฝัน ปันรักเด็กพิการ Valentine,s Day” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

           ขอเชิญร่วมสนับสนุนสิ่งของหรือของรางวัลตามความประสงค์ สำหรับเด็กพิการ เนื่องในกิจกรรมวันเด็ก “หอบรักมาห่มน้อง เติมฝัน ปันรักเด็กพิการ Valentine,s Day” ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 3232 5537

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก