ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสิงห์บุรี จัดงานวันพิการสากล พร้อมมอบของขวัญปีใหม่

วันที่ลงข่าว: 18/12/19

        วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงานงานวันพิการสากล ปี 2562 และมอบช่อดอกไม้แสดงควาวยยินดี นายกิตติคุณ สุขเกษม คนพิการต้นเเบบจังหวัดสิงห์บุรี ณ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบรถเข็นโยกให้กับคนพิการ 10 ราย รถวิลแชร์ 3 ราย แล้วชมการแสดงรำวงย้อนยุค โดยคณะผู้ช่วยคนพิการและชมการแสดงเต้นประกอบเพลง ห่อหมกฮวก จากเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและโอกาสในการแสดงศักยภาพในสังคม ส่งผลให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ เพื่อให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสีย องค์กรภาคีเครือข่ายจำนวน 700 คน            

        ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฏหมายจำนวน 13 ราย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ การจัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฏหมายของคนพิการ การสาธิตการประกอบอาชีพ กิจกรรมนันทนาการ การจับฉลากมอบของขวัญให้กับคนพิการที่มาร่วมงาน การแสดงดนตรีจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี และการแสดงความสามารถของคนพิการ เป็นต้น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 41 แห่ง และหน่วยงานราชการจังหัดสิงห์บุรีร่วมมือกันอย่างบูรณาการให้ความสำคัญกับคนพิการในวันนี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก