ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดระนอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้เด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง

วันที่ลงข่าว: 18/12/19

          วันที่ 16 ธ.ค. 62 ที่โรงแรมไอเฟลอินน์ อำเภอเมืองจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มของ จังหวัดระนอง ซึ่งทางมูลนิธิคุณพุ่มได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนการศึกษา จำนวน 80 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท โดยมีเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่ เข้ารับประทานทุนเบื้องหน้าพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

          โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เชิญพระดำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดี ที่ประทานให้แก่ผู้ปกครองทุกคน โดยได้ทรงแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม และขอให้ผู้รับทุนการศึกษานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษานี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพ ช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และทรงขอให้กำลังใจผู้ปกครองให้มีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

          ในโอกาสนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน ห้างร้าน ทั้งส่วนราชการ และเอกชน ร่วมทั้งบุคคลทั่วไป ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก