ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรี"จัดวิ่งเพื่อเด็กพิเศษ"

วันที่ลงข่าว: 01/12/19

        วันที่ 1 ธ.ค. 62 เวลา 05.00 น. นาย กกชัย ฉายรัศมีกุล นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นประธาน เปิดงานวิ่งเพื่อเด็กพิเศษ ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีนางสาว ดรุณี มูลคำภา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงาน

        สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีนโยบายในการพัฒนา การให้บริการไปยังพื้นที่ในแต่ละอำเภอ เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนา ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ จึงมีการจัดตั้งหน่วยบริการดูแลขึ้นในทุกอำเภอและจังหวัด โดยให้บริหารทรัพยากรที่มือยู่ในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการทาง การศึกษาสำหรับคนพิการในทุกมิติ จึงก่อให้เกิด โครงการ

        "วิ่งเพื่อเด็กพิเศษ Run For Special Children" เพื่อระดมทรัพยากร จากทุกภาคส่วน ด้วยการจัดวิ่งการกุศล โดยมีประเภทการวิ่งดังนี้

 Family Run ระยะทาง 3 กิโลเมตร

 Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร

 Mini Marathon ระยะทาง 10.กิโลเมตร

 ViP วิ่งได้ทุกระยะ

            ซึ่งมีจำนวนนักกีฬาที่สมัครวิ่งร่วมกันทุกประเภท จำนวนกว่า 2,000 คน มาร่วมสร้างกุศลเพื่อเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษจังหวัดสระบุรี

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก