ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกรัฐมนตรี หารือนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเพิ่มพูนมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน

วันที่ลงข่าว: 26/09/19

          ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ในวันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พบปะหารือกับ ชีค อาซีนา นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ โดยไทยและบังคลาเทศเห็นพ้องจะเพิ่มพูนมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน อาศัยกลไกคณะกรรมการร่วมทางการค้าที่มีอยู่ และผลักดันให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

         โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ยังเชิญชวนให้ภาคเอกชนบังกลาเทศลงทุนในโครงการ EEC และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดน ซึ่ง BOI จะมอบสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน ซึ่งนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศแสดงความสนใจอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก