ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปิดฉากเออีเอ็มกรุงเทพฯ ประธานอาเซียน ยืนยันการเจรจา เออีเอ็ม และการเจรจา อาร์เซป มีความคืบหน้า มั่นใจได้ข้อสรุปปีนี้

วันที่ลงข่าว: 11/09/19

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน(เออีเอ็ม)ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2562 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ว่า โดยภาพรวมการประชุมเออีเอ็มมีความคืบหน้าและบรรลุตามเป้าหมายในการที่จะปลดล็อกอุปสรรคและเพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จะนำข้อเสนอต่างๆ ไปหารือลงในรายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไประหว่างวันที่ 19-27 กันยายนนี้ ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม 

         ขณะที่การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับ และ 6 ประเทศคู่เจรจา(อาร์เซ็ป) ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีความคืบหน้าในการผลักดันความร่วมมือในการเปิดตลาด การลงทุนและลดอุปสรรค ซึ่งยังมีหลายประเทศที่ต้องนำมาหารือเพื่อได้ข้อสรุปอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่ประเทศไทยเพื่อมีการลงนามร่วมกันในปี 2563

        รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวย้ำว่า ในการประชุมครั้งนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาของโลกและภูมิภาค ทบทวนการดำเนินการตามแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 ความคืบหน้าดำเนินการในประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนผลักดันให้อาเซียนร่วมดำเนินการให้สำเร็จในปีนี้ 13 ประเด็น รวมทั้งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภายนอกภูมิภาค นอกจากนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยังรับทราบการเจริญเติบโตของอาเซียนในภาพรวม โดยคาดว่าในปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 4.8 และปี 2563 จะขยายตัวเพิ่มเป็นร้อยละ 4.9  รวมทั้งได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นความไม่นอนและความตึงเครียดทางการค้า ซึ่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยังคงมุ่งมั่นกับการบูรณาการทางเศรษฐกิจและดำเนินการตามเป้าหมายในการขยายการค้าระหว่างกันในอาเซียนให้เพิ่มเป็นสองเท่าภายในปี 2025

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก