ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลนครนครราชสีมา มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 05/09/19

          วันที่ 4กันยายน2562  เวลา 10.00น. นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ภายใต้โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อให้การพื้นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพที่บ้าน ณ ลานเอนกประสงค์ ตึกกาญจนาภิเษก สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

        นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวว่า สืบเนื่องจาก เทศบาลนครนครราชสีมาได้เข้าร่วมดำเนินการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยมีทีมหมอครอบครัวและผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager ; CM) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ร่วมกับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน และญาติผู้ป่วย

       จากการลงพื้นที่พบว่ายังมีผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ อีกจำนวนมากที่ต้องการการดูแล และการฟื้นฟูสภาพที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการ ขาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือในการเคลื่อนย้าย และการดำรงชีพชีวิตประจำวัน เช่น เตียง ที่นอนลมเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ รถเข็นชนิดนั่ง เครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องดูดเสมหะ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการส่งกลับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อการดูแลต่อเนื่องในพื้นที่ระดับปฐมภูมิ ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากแต่ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น      

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก