ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงพาณิชย์ รายงานความคืบหน้า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(RCEP) คาดไปได้ที่จะเจรจาจบในปี 2562

วันที่ลงข่าว: 04/09/19

          นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(RCEP) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 8 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-8 สิงหาคม 2562 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณะวืศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รายงานให้ ครม.ทราบว่า ได้หารือทวิภาคีกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ ซึ่งทุกประเทศพร้อมสนับสนุนไทยในฐานะประธานอาเซียนและประธานการประชุม RCEP ในปีนี้ และพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อให้การเจรจาบรรลุผลสำเร็จ โดยไทยคงต้องเดินหน้าแสดงบทบาทนำใน RCEP ต่อไป เนื่องจากความตกลงดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของไทย 

          โดยการเจรจามีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก มีการเจรจาเปิดตลาดไปดำเนินการแล้วร้อยละ 68 จากคู่เจรจาทั้งหมด 225 คู่ ครอบคลุมประเด็น 3 ด้าน สินค้า บริการ และการลงทุน ซึ่งหากประเทศพสมาชิกพร้อมที่จะยืดหยุ่นเพื่อหาทางออกร่วมกัน คาดว่าจะสามารถสรุปผลการเจรจาได้ตามเป้าหมายซึ่งมีโอกาสสูงที่จะสำเร็จภายในปี 2563

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก