ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สนง.สาธารณสุขยโสธรเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม ย้ำให้ดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเต็มที่

วันที่ลงข่าว: 04/09/19

            นายแพทย์บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์บัญชาการรับมืออุทกภัย ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ว่า จากผลกระทบของพายุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดยโสธรนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทุกอำเภอเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม ทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด สำหรับสถานบริการที่มีความเสี่ยงต้องขนย้ายเครื่องมืออุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ขึ้นที่สูง พร้อมวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังที่ติดบ้านติดเตียง ผู้ที่ต้องการความดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยล้างไตที่หน้าท้อง ซึ่งต้องได้รับบริการอย่างต่อเนื่องอย่างปลอดภัย 

            ส่วนพื้นที่มีความเสี่ยงน้ำท่วม ได้แก่ อำเภอเมือง คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย และค้อวัง ซึ่งคาดว่าจะมีมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงมาสมทบ อีกทั้งให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และรายงานผ่านช่องทางศูนย์บัญชาการรับมืออุทกภัยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

            สำหรับสถานบริการที่ได้รับความเสียหาย 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลหนองคูน้อย อำเภอไทยเจริญ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซซ่ง อำเภอป่าติ้ว เนื่องจากทั้ง 2 แห่ง น้ำเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว และได้จัดทีมบุคลากรเข้าไปเสริมการทำงานและเปิดศูนย์บริการดูแลสุขภาพประชาชนชั่วคราว โดยมียาและเวชภัณฑ์ พร้อมให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งมีการอำนวยการเรื่องการรับส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนในเครือข่ายโรงพยาบาลภายในจังหวัด ซึ่งมีโรงพยาบาลยโสธร เป็นแม่ข่ายพร้อมรับมือสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน   ขณะเดียวกันได้จัดทีมลงเยี่ยมมอบสิ่งของที่จำเป็น ช่วยเหลือ ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ อสม. และพี่น้องประชาชนในสองพื้นที่นี้ด้วย

            พร้อมนี้ นายแพทย์บัญชา สรรพโส ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมว่าโรคที่มักเกิดขึ้นได้ในช่วงน้ำท่วม  เช่น โรคไข้หวัด อุจจาระร่วง ตาแดง น้ำกัดเท้า และที่สำคัญคือไข้เลือดออก  จึงแนะนำให้ประชาชน ระมัดระวังดูแลสุขภาพทั้งด้านการรับประทานอาหาร การพักผ่อน ทำร่างกายให้อบอุ่นอย่าเปียกฝนนานเกินไป ระมัดระวังเรื่องการขับถ่ายและอย่าให้ยุงกัด หากเกิดอาการเจ็บป่วยก็สามารถไปขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งการให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมช่วงนี้แล้วทุกพื้นที่

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก