ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทีมคุณหมอ รพ.กาฬสินธุ์ ลุยน้ำท่วม เยี่ยมผู้ป่วย

วันที่ลงข่าว: 04/09/19

        ทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยแพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เดินเท้าลุยน้ำออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนทุ่งสระซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีประชาชนอาศัยอยู่บนชั้น 2 รวมทั้งมีผู้ป่วยที่เป็นทั้งผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งวันนี้ได้ออกเยี่ยมคุณตา อายุ 82 ปี ซึ่งมีความพิการทางการเคลื่อนไหว คุณยายที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง มีโรคประจำตัวคือเบาหวานและไต และ คุณยาย วัย 80 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยไตวาย มีความพิการทางสายตา และเป็นคนไข้ประจำของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยได้ตรวจสุขภาพ จิตแพทย์พูดคุยเพื่อคลายเครียดและมอบเวชภัณฑ์ยา

        ขณะที่ พ.ต.อ. ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ได้นำกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจ มอบถุงยังชีพจำนวน 70 ชุด มอบให้กับผู้อาศัยที่ได้รับผลจากภัยน้ำท่วมในเขตชุมชนทุ่งสระและชุมชนหน้าวัดหอไตรปิฏกการามด้วย

        ทั้งนี้ ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนหน้า ณ วัดสว่างคงคา ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อบริการอาหาร น้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบภัย ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังหน่วยสื่อสารจาก กสทช. ทีโอที มาให้บริการด้านโครงข่าย ทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และสาธารณสุขตั้งจุดบริการด้านการแพทย์พยาบาล และกองทัพบกโดยกองพลทหารม้าที่ 3 ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก