ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อำเภอเมืองสุโขทัยเร่งระบายน้ำที่ไหลล้นคันกั้นน้ำแม่น้ำยมตลอดคืนที่ผ่านมา

วันที่ลงข่าว: 04/09/19

            ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัยยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่สถานีวัดน้ำ 4 หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย วัดได้ 7.54 เมตร สูงกว่าคันกั้นน้ำ 14 เซนติเมตร ทำให้มีน้ำไหลล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลเมืองในหลายจุด เช่นบริเวณถนนนิกรเกษม หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย ชุมชนตลาดวัดคูหาสุวรรณ มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 10 เซนติเมตร โดยได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนตลอดเวลา จึงยังไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนและการสัญจร ในพื้นที่แต่อย่างใด

            โดยได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ให้ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำ สภาพแม่น้ำยม ลำคลองสาขา ข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด และควรเตรียมการป้องกันทรัพย์สินและของมีค่า ยกสิ่งของไว้ที่สูง รวมถึงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ที่ปลอดภัย สำหรับประชาชนที่ต้องการกระสอบทรายเพื่อกั้นนำไหลเข้าท่วมพื้นที่อาศัย สามารถติดต่อขอรับได้ฟรีที่ที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 0 5561 4249 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก