ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 ชูแนวคิด "สร้างสรรค์ คุณค่า มูลค่า"

วันที่ลงข่าว: 03/09/19

          วันที่ 2 กันยายน 2562 นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 ชูแนวคิด "สร้างสรรค์ คุณค่า มูลค่า" ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

          นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 ชูแนวคิด "สร้างสรรค์ คุณค่า มูลค่า" โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยธำรง รักษา และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นที่ประจักษ์ชัดของชาวไทยทุกหมู่เหล่า และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างน่าชื่นชมในความพยายามสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงาม โดยในปีนี้ได้นำเสนอกิจกรรมภายใต้แนวคิด "สร้างสรรค์ คุณค่า มูลค่า" ด้วยการสร้างสรรค์ พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม นวัตกรรมเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ เพิ่มคุณค่า และมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมชายแดนใต้ มุ้งเน้นประโยชน์ของชุมชรโดยตรงผ่านการร่วมสร้างกิจกรรมกับเครือข่ายที่สำคัญ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การรักษาวัฒนธรรมไทย อันเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ ก็คือ การรักษาชาตินั่นเอง

          การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 ชูแนวคิด "สร้างสรรค์ คุณค่า มูลค่า" กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงแบบผ้าทอจวนตานีและผ้าลีมาบาติก ภายใต้โครงการ Pattani Heritage City ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม , การประกวดหางเครื่องซุปเปอร์แดนซ์ระดับชั้นประถมศึกษา , การมอบเงินรางวัลโล่เกียรติยศแก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม แห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2562 , การสาธิตอาหารพื้นบ้านและอาหารกลุ่มประเทศอาเซียน , การแสดงนาฏศิลป์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ , การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ , การสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน , การแสดงแฟชั่นโชว์อาเซียน , การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ และเอกชน , การแสดงจากศิลปินระดับประเทศ อาทิ ศิลปินเพลงอาร์สยาม อิ๊ดโปงลางสะออน และการออกร้านของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน ต่าง ๆ เป็นต้น ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2562 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก