ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพเขียน Paint the Brightest Light ครั้งที่ 6 "ปีมหามงคลพระบรมราชาภิเษก"

วันที่ลงข่าว: 28/08/19

        วันที่  26 สิงหาคม 2562  เวลา 14.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศการภาพเขียน "Paint the Brightest Light ครั้งที่ 6" ซึ่งมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น ภายใต้ชื่อ "ปีมหามงคลพระบรมราชาภิเษก" เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเพื่อหารายได้สมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ ทดแทนอาคารหลังเดิมที่กำลังจะหมดสัญญาให้ใช้ที่ดินในปี 2565 โดยอาคารหลังใหม่นี้ ตั้งอยู่บนที่ดินให้เช่าของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 3 ไร่ ภายในซอยนางลิ้นจี่ 3 ถนนนางลิ้นจี่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าร้อยละ 70 ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษ อาทิ กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม กลุ่มอาการออทิสติก และกลุ่มที่มีความพิการซ้ำซ้อน ในการช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างรอบด้าน ให้มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข

        ภายในงานฯ จัดแสดงและจำหน่ายภาพเขียนสีน้ำ สีอะคริลิค และสีน้ำมัน ของศิลปินมืออาชีพ ศิลปินสมัครเล่น ศิลปินที่เป็นเยาวชน ที่เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ และพระรูปของพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนภาพเขียนฝีมือเด็กพิเศษของมูลนิธิฯ รวมจำนวนกว่า 140 ผลงาน ผู้สนใจและผู้มีจิตกุศล สามารถไปร่วมชมและอุดหนุนภาพเขียนได้ ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2562 หรือร่วมบริจาคเงินได้ที่มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02381 5362 ถึง 3

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก