ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดปัตตานี แถลงข่าวจัดงานมหกรรมมรดกปัตตานี มรดกอาเซียน ปี 2562 และงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอลล์ ครั้งที่ 18

วันที่ลงข่าว: 20/08/19

          วันนี้ 19 สิงหาคม 2562 ที่ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการแถลงข่าว ถึงความพร้อมในการจัดงาน มหกรรมมรดกปัตตานีมรดกอาเซียน ประจำปี 2562 งานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอลล์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 และการจัดการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพ และแข่งขันมวยไทยรุ่นเยาวชน "ปัตตานี ไฟต์" ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี นายกสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี และผู้จัดโครงการอาหารปลอดภัย ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

          ทั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี และสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี ร่วมจัดงานขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นที่รู้จักและมีความแปลกใหม่น่าสนใจ อันจะเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสู่ภายนอก

          นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า งานมหกรรมมรดกปัตตานี มรดกอาเซียน และเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอลล์ ครั้งที่ 18 จะจัดขึ้น ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ริมแม่น้ำปัตตานี ถนนสายบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคมนี้ ระยะเวลา 5 วัน การจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งตามแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี และเพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ "ต้นแบบเมืองเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าและครบวงจร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ การค้า การท่องเที่ยว และบริการเชื่อมโยงนานาชาติเป็นสังคมแห่งความหลากหลายที่น่าอยู่ และสันติสุข" และงานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นได้ เพื่อร่วมยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาคนภายนอก

          จังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว เที่ยวงานมหกรรมมรดกปัตตานี มรดกอาเซียน ประจำปี 2562 เทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอลล์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 และการจัดการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพ และแข่งขันมวยไทยรุ่นเยาวชน "ปัตตานี ไฟต์" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  27-31 สิงหาคมนี้ ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ริมแม่น้ำปัตตานี ถนนสายบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก