ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เร่งเดินหน้านโยบาย 4 ด้าน ดูแลเศรษฐกิจทุกระดับให้เกิดความต่อเนื่อง

วันที่ลงข่าว: 07/08/19

         นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ทางกระทรวงจะเร่งดำเนินนโยบาย 4 ด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการเเข่งขันของประเทศ คือ การประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยจะประกันพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด โดยจะมีการหารือและได้ข้อสรุปแนวทางการดำเนินการในวันที่ 7 สิงหาคม 2562  ด้านการควบคุมดูแลราคาสินค้า และค่าครองชีพของประชาชน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม  ด้านการเร่งรัดการส่งออก ซึ่งยอมรับว่า ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้าทั้งนั้น โดยจะสนับสนุนให้ภาคเอกชนเป็นกลไกหลัก เนื่องจากมีประสบการณ์จริงในการทำการค้า

        นอกจากนี้ จะส่งเสริมการค้าชายแดน เนื่องจากอาเซียนยังคงเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และด้านสุดท้าย จะเร่งเจรจากับเวทีระหว่างประเทศ อย่าง RCEP (อาร์เซป) หรือความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค ที่เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ASEAN 10 ประเทศ กับคู่ภาคีที่มีอยู่ 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ให้เเล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนปี 2562

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก