ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

วันที่ลงข่าว: 07/08/19

         ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ชิงรางวัลและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันโต้วาทีในระดับประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ชิงรางวัลและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันโต้วาทีในระดับประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ชิงรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย จำนวน 3 คน เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562 ซึ่งในปี 2562 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2562 

        ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษา ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th กระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th/asean และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม www.rlpd.go.th 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก