ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิสุขภาพไทย ร่วมกับ พม.และสสส. เชิญชวนปชช.เป็นจิตอาสา มอบ “ความรัก ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งงอกงาม ” ให้เด็กที่สถานสงเคราะห์ในวันวาเลนไทน์นี้

วันที่ลงข่าว: 12/02/13

 

มูลนิธิสุขภาพไทย ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เชิญชวนประชาชนและเยาวชนเป็นจิตอาสา มอบ “ความรัก ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งงอกงาม ” ให้เด็กที่สถานสงเคราะห์ในวันวาเลนไทน์นี้

นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย กล่าวว่า มูลนิธิสุขภาพไทย สหทัยมูลนิธิและเครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินงานตามโครงการ “พลังอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์” มาระยะเวลา 1 ปี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานสงเคราะห์ ทั้ง 4 แห่ง คือ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง และสติปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) ซึ่งความต้องการพลังของอาสาสมัครที่จะเข้ามาช่วยดูแลน้องๆ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ ทางมูลนิธิสุขภาพไทยและภาคีเครือข่าย จึงได้จัดเสวนาเวที “ความรัก ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งงอกงาม อาสาสมัครสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ” ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเชิญชวนประชาชนและเยาวชนมาร่วมเป็นอาสาสมัครให้เด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ ถือเป็นการมอบความรักรูปแบบใหม่ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ เพราะเชื่อว่า ความรัก ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งงอกงาม และอีกพลังสำคัญที่ทางมูลนิธิอยากขอความร่วมมือคือพลังของสื่อมวลชนที่จะเป็นสื่อกลางช่วยกระจายข่าวสารให้ประชาชนและเยาวชนเข้ามาเป็นอาสาสมัคร

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก