ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะครูและนักเรียนจาก ไวค์ คอลเลจ ประเทศอังกฤษ มาศึกษาประเพณีวัฒนธรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก และโรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง

วันที่ลงข่าว: 11/07/19

          ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก หรือเทศบาล 1 วัดน้อย อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางศศิธร ปิยพฤทธิ์ รักษาการณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ระดับ High School จาก Wyke Collage (ไวค์ คอลเลจ) ประเทศอังกฤษ จำนวน 33 คน นำโดย Teacher Mark and Teacher Nicky ที่จัดเป็นคณะตัวแทนครู และนักเรียน เดินทางมาไกล เพื่อศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งมีอาจารย์วรวิทย์ มาแก้ว หรือ Teacher Aod แห่ง Kingston House พิษณุโลก เป็นผู้ประสานงาน

          หลังจากที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ได้มีข้อตกลงที่จะแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนไทย กับครูและนักเรียนอังกฤษ เพื่อความเชี่ยวชาญด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีซึ่งกันและกัน ซึ่งฝ่ายไทยก็เคยได้จัดคณะเดินทางไปยัง Wyke Collage มาแล้ว ปีนี้ทาง Wyke Collage ก็ได้เดินทางมา โดยเบื้องต้นมีการต้อนรับด้วยขบวนกลองยาวแบบเด็กไทย ๆ และสอนให้นักเรียน Wyke Collage รู้จักการรำไทย รับประทานอาหารไทย และประทับใจกับความอร่อยของขนมไทย พร้อมชมการบรรยายสรุป Presentation ข้อมูลโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ จากเด็กนักเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก และยังได้ชื่นชมถ่ายรูปร่วมกับเด็กเรียนเก่งคณิตศาสตร์ชนะเลิศระดับประเทศอีกด้วย

          พร้อมกันนั้นยังได้จัดการแสดง เต้นบาสโลบ ซึ่งเป็นท่าเต้นของชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในฐานะที่ปีนี้ไทยเป็นประธานอาเซียนจึงได้แสดงให้ได้ชม และยังได้ร่วมกันฝึกเต้นท่าบาสโสลบ และท่าเต้นดิสโก้ ร่วมกันอย่างสนุกสนาน โดยทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ยังได้จัดกิจกรรมร่วมกันของนักเรียน 2 ฝ่าย เช่น การดูการเรียนการสอน การฝึกทำดอกหญ้าจากเศษวัสดุ , การสอนทำพิมเสนน้ำ และอื่น ๆ ซึ่งก่อนหน้านั้นได้ไปร่วมเล่นเกมส์ไทย ๆ กันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง พิษณุโลก เช่น การเล่นมอญซ่อนผ้า การเล่นตีไก่คน การเล่นตาเขย่ง สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียนของทั้งสองประเทศเป็นอย่างมาก

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก