ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกรัฐมนตรี พอใจ ผลการเข้าร่วมประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยที่ประชุมเห็นสอดคล้องกับมุมมองการพัฒนาของอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 01/07/19

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การเดินทางเข้าร่วมการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ หรือ จี 20 ที่ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่นว่า บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยดีผู้นำหารือกันด้วยมิตรไมตรี โดยตนเองในฐานะประธานอาเซียน ได้นำผลและมติต่างๆ จากการประชุมอาเซียนซัมมิท ครั้ง 34 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนำเสนอต่อที่ประชุมจี 20  ซึ่งการประชุมในช่วงหนึ่งและสองของเมื่อวานนี้ 28 มิถุนายน 2562 ก็มีความสอดคล้องคล้ายคลึงกัน ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อไทยและประชากรโลก โดยการหามาตรการรองรับผลกระทบด้านเศรษฐกิจของโลก และคาดหวังว่าหลังประชุมสถานการณ์ต่างๆ จะผ่อนคลายมากขึ้น 

         ในขณะเดียวกันไทยและอาเซียนก็ต้องเตรียมความพร้อม เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และขยะทะเลที่อาเซียนได้มีมติร่วมกันในการแก้ปัญหา ทั่งนี้ที่ประชุมจี 20 มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันกับแนวคิดหลักอาเซียนในปีนี้ คือร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน 

         นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ในการประชุมครั้งนี้ สหภาพยุโรป หรืออียู ได้เข้าร่วมด้วย ซึ่งจากการหารือกัน ทางอียู ยินดีที่จะปรับระดับความสัมพันธ์ประเทศไทยมาอยู่ในระดับปกติจากการที่ไทยเป็นประชาธิปไตยแล้ว 

         นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้นำมุมมองของอาเซียน เกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบต่างๆ ที่จะช่วยสร้างการพัฒนาให้กับทุกประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ อินโด-แปซิฟิก ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ที่จะเร่งดำเนินการให้เสร็จในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน นอกจากนี้ยังย้ำกลไกความร่วมมือของอาเซียนที่ทำให้ภูมิภาคมีความสงบ และเช่นปัญหาในทะเลจีนใต้ที่ใช้หลักสันติวิธี ขณะที่กรณีของโรฮีนจา  อาเซียนได้ร่วมมือพลักดันการแก้ปัญหาที่ยึดความสมัครใจของเมียนมาและการพูดคุยกับบังกลาเทศ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก