ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน Lanna Expo 2019 ส่งเสริมการเจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียน ให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

วันที่ลงข่าว: 01/07/19

             ที่ เวทีกลางงาน Lanna Expo 2019 ภายในบริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน Lanna Expo 2019 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียน ” เพื่อเชื่อมโยงและเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการเป้าหมายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อการจำหน่าย รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าเด่น สินค้าพรีเมียมของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ส่งเสริมการเจรจาทางธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียนให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

             รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า งาน Lanna Expo เป็นงานที่นำเอาวัฒนธรรมที่งดงาม อารยธรรมล้านนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาผสมผสานในรูปแบบของสินค้า นำวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของชาวล้านนามามานำเสนอได้อย่างงดงาม ถือว่าเป็นการต้นแบบของการจัดงานที่กลุ่มจังหวัดภาคอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งความร่วมมือจากทางราชการ ผู้ประกอบการ เข้ามาร่วมยกระดับงานให้เข้าสู่อาเซียนมากยิ่งขึ้น จึงเป็นการเจรจาทางการค้าที่มีความโดดเด่นและสามารถจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ มาโดยตลอด

             ภายในงานจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 10 โซนกิจกรรม อาทิ โซน Northern Thailand Food Valley,โซน Lanna Handicraft Festival,โซนมหกรรมของดี OTOP & SMEs แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี 4 จังหวัด, โซนวัฒนธรรม กับกิจกรรมมหกรรมผ้าถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงวิถีชีวิตกาดหมั้ว 4 จังหวัด และโซนต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมาย ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ประกอบการกว่า 800 บูท เข้าร่วมแสดงสินค้า และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก