ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน 10 ประเทศ เร่งขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอาเซียนเป็นเมืองที่น่าอยู่และประชาชนมีความสุข

วันที่ลงข่าว: 28/06/19

              นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน หรือ ASEAN Smart Cities Network : ASCN มีเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน 10 ประเทศ 26 เมือง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งประเทศไทยได้คัดเลือกเมืองภูเก็ต ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองอัจฉริยะของไทยเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดเลือกเมืองอัจฉริยะ โดยการเป็นเมืองอัจฉริยะไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองทันสมัยเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่ และประชาชนมีความสุข แต่ละเมืองจะต้อง การกำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ในระยาว มีแผนการพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจน รวมถึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งข้อมูลของเมืองและด้านความปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้จะมีการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน ASEAN Smart Cities Network : ASCN อีกครั้งระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม นี้ และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก