ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขอเชิญเดิน-วิ่ง เพื่อคนพิการทางสติปัญญาภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ลงข่าว: 24/06/19

          ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ - ขอเชิญเดิน-วิ่ง เพื่อคนพิการทางสติปัญญาภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ - ขอเชิญเดิน-วิ่ง เพื่อคนพิการทางสติปัญญาภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 4สิงหาคม 2562 ภายใต้ชื่อ "MINI MARATHON FUNRUN 3" โดยมีระยะทาง 4 กิโลเมตร และ 10.5 กิโลเมตร เพื่อหารายได้สนับสนุนศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลา

 

          ติดต่อสอบถาม/สมัครได้ที่ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา 0-7439-5000 หรือทาง http://marathon.cement-rttaphum.com

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก