ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อบรมการเสริมศักยภาพเด็กที่มีภาวะออทิสติก สมัครภายในวันที่ 17 มิ.ย.62

วันที่ลงข่าว: 14/06/19
          งานอบรมสำหรับครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการแพทย์ จากสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ศิริราช เรื่อง “การเสริมศักยภาพเด็กที่มีภาวะออทิสติก” เกี่ยวกับ ปัญหาที่พบในห้องเรียน การทำความเข้าใจภาวะออทิสติก การช่วยเหลือเด็กว่ามีเทคนิคอย่างไร ฯลฯ
         งานจะจัดวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่รพ.ศิริราช โดยมีค่าลงทะเบียน 1,200 บาท ผู้อบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยต้องสมัครลงทะเบียนผ่าน http://www1.si.mahidol.ac.th/…/con…/conference/sm_index.php… หรือสแกนคิวอาร์โค้ดตามรูป (ซึ่งต้องสมัครภายในวันจันทร์หน้า 17 มิย. )
 
อบรมการเสริมศักยภาพเด็กที่มีภาวะออทิสติก สมัครภายในวันที่ 17 มิ.ย.62
ที่มาของข่าว https://www.facebook.com/kendekthai
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก