ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย ขอสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อ เบรลเลอร์

วันที่ลงข่าว: 10/06/19

          เนื่องจากทางโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายมีการขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนจึงไม่เพียงพอกับน้องๆนักเรียน และยังมีบางส่วนชำรุดเสียหายจากการใช้งานที่ผ่านมา จึงมีความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อ เบรลเลอร์ (Brailler) ราคาประมาณ 30,000 บาท/เครื่อง เพื่อใช้พิมพ์เนื้อหาที่จะเรียนและพิมพ์แบบฝึกหัด รวมถึงสเลท สไตลัส (Slate Stylus) ราคา 160 บาท/ชุด (ตามภาพประกอบ) เพื่อประกอบการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ และใช้ในการเรียนการสอนของน้องๆนักเรียนทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวมีความสำคัญในการเรียนการสอนของผู้พิการทางการเห็นเป็นอย่างมาก 

 

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์จากท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน หากมีข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

โทร. 052-029862 มือถือ 062- 292 7799 

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปัน ติดต่อจองเลี้ยง...

โทร. 052-029862 มือถือ 062- 292 7799 หรือร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับน้องๆนักเรียนผู้พิการทางการเห็นได้ที่...บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาแม่สาย ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย เลขที่บัญชี 505-0- 2 2 228-1

ที่มาของข่าว https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2364352437133982&id=1569649529937614
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก