ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
121 ผู้พิการโกตาฯ ยะลา รวมกลุ่มทำผ้ามัดย้อมขายสร้างรายได้เสริม ข่าวประจำวัน 13
122 จังหวัดขอนแก่น คว้า 6 รางวัล ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 13
123 ชมรมทดแทนบุญคุณแผ่นดิน จ.สงขลา จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล "เชิดชูคนดีของแผ่นดิน" ประจำปี 2563 มุ่งส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม พร้อมสร้างจิตสำนึกปลูกฝังให้เยาวชน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ข่าวประจำวัน 13
124 จังหวัดตรัง จัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวประจำวัน 14
125 ผู้ว่าฯ ขอนแก่น รับมอบกล่องปันน้ำใจ จำนวน 2,000 กล่อง จากบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) และชมรมวีจีไออาสา บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ข่าวประจำวัน 14
126 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวประจำวัน 14
127 พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ ข่าวประจำวัน 14
128 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดประจำจังหวัดพัทลุงจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กพิการที่มีฐานะยากจน จำนวน 515,000 บาท ข่าวประจำวัน 14
129 จ.ยะลา ทยอยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คึกคัก ข่าวประจำวัน 14
130 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมให้บริการทำหนังสือเดินทาง ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้า สหไทยการ์เด้นพลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ข่าวประจำวัน 14
131 กลุ่มพ่อค้าจีน ร่วมลงนามร่วมมือช่วย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ข่าวประจำวัน 14
132 One Home พม.เพชรบูรณ์ ร่วมเปิดโครงการธาราบำบัด ฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการทางสติปัญญาจังหวัดเพชรบูรณ์ ข่าวประจำวัน 14
133 มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ข่าวประจำวัน 14
134 จังหวัดอุบลราชธานี พบคนไร้ที่พึ่งกว่า 100 ราย สาเหตุเนื่องจากไม่มีที่อยู่อาศัย และถูกทอดทิ้ง ข่าวประจำวัน 14
135 จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 14
136 มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ร่วมกับจังหวัดชัยนาท ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร ข่าวประจำวัน 14
137 จังหวัดตรัง ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2568) ข่าวประจำวัน 14
138 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ มอบทุนการศึกษาแก่คนพิการและบุตรคนพิการ ข่าวประจำวัน 14
139 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการอุดรธานี ข่าวประจำวัน 14
140 เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ และผู้พิการติดบ้าน ที่ ต.แม่ตืน อ.ลี้ ข่าวประจำวัน 14

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก