ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
10061 “ไม่เคยน้อยใจในโชคชะตา” ความในใจเด็กหนุ่มนักดนตรีไร้แขน ข่าวประจำวัน 847
10062 กระทรวงแรงงานให้แรงงานต่างด้าวเรียนภาษาไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 849
10063 กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ขอเชิญชวนบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ 850
10064 ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผย เตรียมถวายพระราชสมัญญานาม "บรมราชกุมารีครูศรีแผ่นดิน" แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวประจำวัน 853
10065 “หอศิลป์ยิ้มสู้” คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด ข่าวประชาสัมพันธ์ 855
10066 เศรษฐีชาวแอฟริกาใต้ประกาศจะบริจาคเงินกว่า 40,000 ล้านบาทให้แก่การกุศล ข่าวประจำวัน 857
10067 บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส จำกัด ต้องการรับคนพิการทำงานธุรการ ข่าวสมัครงาน 861
10068 อบต.น้ำโมง จ.หนองคาย จัดโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และครอบครัว ข่าวประจำวัน 863
10069 ละครเวทีการกุศลเรื่อง "เด็กพิเศษ" ข่าวประชาสัมพันธ์ 866
10070 บริษัท ที.ดับบลิว กรุ๊ป อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด รับสมัครคนพิการ ข่าวสมัครงาน 870
10071 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคนพิการเข้าฝึกอาชีพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 870
10072 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 กรมการจัดหางาน จัดงานนัดพบแรงงานและกิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ ตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา ที่อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ข่าวสมัครงาน 876
10073 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ(ราชินี) จ.ลพบุรี รับสมัครผู้พิการอบรม "นักชงมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ 878
10074 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครผู้พิการรับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ข่าวประชาสัมพันธ์ 881
10075 สำนักงานจัดหางานจ.พะเยา เชิญร่วมกิจกรรม “นัดพบแรงงาน” ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายนนี้ ข่าวสมัครงาน 886
10076 กระทรวงคมนาคม นำคนพิการร่วมทดสอบโครงการนำร่องขบวนรถไฟเพื่อคนพิการ ก่อนให้บริการเชิงพาณิชย์ ข่าวประจำวัน 888
10077 นัดพบแรงงานคนพิการ สร้างอาชีพ สรางเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข ข่าวสมัครงาน 890
10078 รายงานพิเศษ : ตัวอย่างการปฏิบัติราชการก่อนมาเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ข่าวประจำวัน 894
10079 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 895
10080 สธ.นำร่องขึ้นทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิดพร้อมศึกษาวิจัยหาสาเหตุการพิการ ใน รพ.ขนาดใหญ่ 20 แห่งทั่วประเทศ ข่าวประจำวัน 905

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก