ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
10001 โรงพบาบาลสุรินทร์รับอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวประจำวัน 592
10002 จ.สมุทรปราการจัดนัดพบแรงงานช่วยเหลือผู้ว่างงาน ข่าวสมัครงาน 605
10003 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดการสัมมนาวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ข่าวประจำวัน 625
10004 จังหวัดตราดประกาศผลการคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ข่าวประจำวัน 585
10005 รพ.สุรินทร์ จับมือ RICD ทุ่มทุนกว่า 7 ล้าน จัดหารถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในสุรินทร์ ข่าวประจำวัน 592
10006 ทร. ร่วมบริษัทเอกชน จัดกิจกรรมแด่น้องผู้มีความหวังให้เด็กพิการนับพัน ข่าวประจำวัน 638
10007 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2559) ใน 7 ด้าน ข่าวประจำวัน 646
10008 นศ.รางวัลพระราชทาน ประเภทคนพิการ ทิ้งความสิ้นหวังสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิต ข่าวประจำวัน 574
10009 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์การแพทย์ชั้นสูง เพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยในประเทศ เสริมจุดแข็งศูนย์กลางทางการแพทย์ ข่าวประจำวัน 613
10010 สธ. เร่งพัฒนาระบบบริการทั้งการดูแลรักษาผู้ป่วย 5 โรคเรื้อรังที่พบคนไทยป่วยกว่า 15 ล้านคน ข่าวประจำวัน 648
10011 จ.ร้อยเอ็ด ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 7 ข่าวประจำวัน 674
10012 ส่งต่อความห่วงใย ข่าวประจำวัน 571
10013 รัฐบาลเล็งช่วยผู้พิการ'เปลี่ยนภาระเป็นพลังฯ' ข่าวประจำวัน 600
10014 รัฐบาลให้ความสำคัญนโยบายจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ ข่าวประจำวัน 579
10015 นายกรัฐมนตรี หารือกับทูตอารยสถาปัตย์ เรื่องการส่งเสริมให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ข่าวประจำวัน 619
10016 ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูคนพิการสะสมคะแนนอันดับโลก ที่สนามยิงธนู การกีฬาแห่งประเทศไทย ข่าวประจำวัน 614
10017 วันรวมน้ำใจสู่กาชาดอุทัยธานี มีผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของกันอย่างเนืองแน่น ข่าวประจำวัน 632
10018 กาฬสินธุ์ปูพรมรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ข่าวประจำวัน 620
10019 สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย เชิญชวนคนหูหนวกและบุคคลทั่วไปอุดหนุน “กำลังไปให้สตรีหูหนวก” คนละ300 บาท ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,147
10020 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)ได้จัดโครงการผ้าป่า สร้างอาคารเพื่อการพัฒนาเด็กเพื่อการฟื้นฟูเด็กด้อยโอกาส ข่าวประชาสัมพันธ์ 832

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก