ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
101 จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งเสริมผู้นำท้องถิ่นและชุมชนใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งสร้างรายของชุมชน ข่าวประชาคมอาเซียน 322
102 กกต. เชิญผู้แทนองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศ สถานเอกอัครราชฑูตประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน และประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ส.ส. ข่าวประชาคมอาเซียน 133
103 ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา ประกาศเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (แคปซีล) กระตุ้นประชาชนเข้าใจและเห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แล้วหันมาซื้อน้ำดื่มที่ไม่มีแคปซีลมากขึ้น ตั้งเป้าเลิกใช้แคปซีลภายในปี 62 ข่าวประชาคมอาเซียน 246
104 ศธ.เร่งเพิ่มความสามารถด้านภาษาให้สตรี-จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สู่ AEC ข่าวประชาคมอาเซียน 523
105 สปาไทยเร่งจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มบุคลากรรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 314
106 รมช.พาณิชย์ เผย ที่ประชุมรัฐมนตรีชาติสมาชิก RCEP ย้ำเดินหน้าให้สรุปผลเจรจาการค้าเสรีภายในปี 2561 พร้อมตั้งแผนงานโรดแมปขับเคลื่อนการเจรจาต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ข่าวประชาคมอาเซียน 204
107 ปั้นเด็กเป็นพลเมืองอาเซียนโรงเรียน'ห้วยหว้าวิทยาคม ข่าวประชาคมอาเซียน 343
108 อุทยานการเรียนรู้หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดให้บริการ “Shuttle Bus” ฟรี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในหาดใหญ่ ข่าวประชาคมอาเซียน 285
109 พม.ร่วมกับมูลนิธิทูตอารยสถาปัตย์ฯ และสสส. จัดงาน “การรวมพลังขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ทั่วไทย สู่ผู้นำในภูมิภาคอาเซียน” ข่าวประชาคมอาเซียน 354
110 จ.นราธิวาส แถลงข่าวจัดเดินวิ่งการกุศลเพื่อเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 Menara Run for Kids 2019 ช่วยเหลือเด็กกำพร้าด้อยโอกาสและผู้พิการ กว่า 4 พันคน ข่าวประชาคมอาเซียน 126
111 กระทรวง พม. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เตรียมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางดำเนินงานอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ข่าวประชาคมอาเซียน 122
112 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับศูนย์อาเซียนจีนและมหาวิทยาลัยของจีน จัดสัมมนา The One-Day Tourism Seminar on "China-Ready" in Thailand เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีนด้านการท่องเที่ยวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ข่าวประชาคมอาเซียน 111
113 ไทยเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับอินเดีย และความร่วมมือในทุกมิติ พร้อมขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ข่าวประชาคมอาเซียน 194
114 อาชีวะดันนักศึกษาฝึกงานต่างแดน ข่าวประชาคมอาเซียน 515
115 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าจัดเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในงาน TIFF 2015 วันที่ 11-15 มีนาคมนี้ ตั้งเป้ายอดขายทะลุ 360 ล้านบาท ข่าวประชาคมอาเซียน 382
116 กระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์ค่านิยมความเป็นไทย "ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ" พร้อมจัดงานวันเด็กประจำปี 2559 ข่าวประชาคมอาเซียน 439
117 ไทยจัดประชุมวิชาการนานาชาติแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะระดับภูมิภาคอาเซียนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ข่าวประชาคมอาเซียน 242
118 กรมวิชาการเกษตร จับมือ สกว. พัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอกสาขาสำคัญและขาดแคลน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 ข่าวประชาคมอาเซียน 305
119 ไทยเตรียมส่งทีมผู้แทนด้านเกษตรถกแผนความร่วมมือมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอาเซียน-จีน หวังขยายโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารอาเซียน-จีน ข่าวประชาคมอาเซียน 302
120 เสนอราชการปรับโครงสร้างและเพิ่มงบวิจัยรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 366

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก