ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
9021 ทึ่งสมาร์ทโฟนอักษรเบรลล์ ข่าวประจำวัน 437
9022 ขนส่งกรุงเก่าจัดสรรงบฯ ซื้ออุปกรณ์ช่วยคนพิการใช้รถใช้ถนน ข่าวประจำวัน 419
9023 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 429
9024 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 466
9025 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 5,016
9026 สรุปสาระสำคัญ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 3,811
9027 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 497
9028 คำแปลอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 535
9029 ผู้พิการแปดริ้วปลื้ม หลังขนส่งควักเงินกองทุนซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกแจก ข่าวประจำวัน 386
9030 การศึกษาเพื่อคนพิการ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 842
9031 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 575
9032 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 569
9033 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 445
9034 คค.เตรียมนำร่อง 6 หน่วยงานจัดสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ ข่าวประจำวัน 406
9035 ทอท.จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการในสนามบินดอนเมือง ข่าวประจำวัน 411
9036 รพ.พระปกเกล้าฯ ร่วมมูลนิธิ พอ.สว. จัดโครงการศัลยกรรมแก้ไขความพิการฯ ข่าวประจำวัน 378
9037 “ไทย” เจ้าภาพจัดสัมมนา และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ข่าวประจำวัน 470
9038 “ช่างพูด-ช่างคุย-ช่างทำ” หุ่นยนต์ไทยกระตุ้นเด็กออทิสติก ข่าวประจำวัน 445
9039 ทำดีได้ดีทหารระนองมอบบ้านให้พลเมืองดีช่วยเหลือผู้อื่นจนพิการ ข่าวประจำวัน 432
9040 สุดประทับใจ คนแพร่ตื่นเลือกตั้งท้องถิ่น-หญิงชราพิการยันกายเข้าคูหา ข่าวประจำวัน 401

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก