ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8961 ความในใจ “หนูเล็ก” ชีวิตไม่เคยสวมเครื่องแบบนักศึกษา ข่าวประจำวัน 446
8962 มฟล.จัดอบรมวธ.อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 506
8963 เปิดร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่3 ข่าวประจำวัน 446
8964 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่ง โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี2556 ข่าวประจำวัน 463
8965 สาวอินเดียกลายเป็นหญิงพิการคนแรกที่ปีนถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จ ข่าวประจำวัน 380
8966 กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมจัดงาน “OTOP Midyear 2013 พลังภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 2 มิถุนายนนี้ ที่เมืองทองธานี ข่าวประจำวัน 416
8967 จังหวัดศรีสะเกษ ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ประจำปี 2556 ข่าวประจำวัน 408
8968 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมพระราชทาน ข่าวประจำวัน 538
8969 การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและการออกบัตร กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 4,286
8970 สุรินทร์เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข่าวประจำวัน 411
8971 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ข่าวประจำวัน 446
8972 ขนส่งชัยนาทเปิดรับคำขอรับค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเนื่องมาจากประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 3 -14 มิถุนายนนี้ ข่าวประจำวัน 392
8973 ศธ.ประกาศหลักเกณฑ์เรียนคนพิการ ๙ ประเภท กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 496
8974 กระทรวงไอซีที เดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 390
8975 จ.หนองคาย จัดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ข่าวประจำวัน 411
8976 งานนัดพบแรงงานและแนะแนวอาชีพสิงห์บุรี ข่าวประจำวัน 655
8977 โรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรมนำผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้าค่ายเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ข่าวประจำวัน 401
8978 มูลนิธิ พอ.สว.-สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งฯ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง-ราชินี” ข่าวประจำวัน 555
8979 จ.สุรินทร์ เชิญร่วมบริจาคงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ข่าวประจำวัน 435
8980 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ข่าวประชาสัมพันธ์ 996

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก