ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
21 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ได้รับรางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินงาน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปี ข่าวประจำวัน 7
22 จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 4
23 เทศบาลนครตรัง เชิญชวนให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนเพื่อขอมีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเบี้ยความพิการ รับแจ้งความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 7
24 กรุงเทพมหานคร หนุนเพิ่มศักยภาพคนพิการเป็นพลังของสังคมไทย และมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ 6
25 พมจ.ตราด ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เปิดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงาน และหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับคนพิการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 4
26 นายกแพทยสภา มอบรถเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเด็ก และคนพิการ ข่าวประจำวัน 4
27 จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่คัดเลือกครู "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ข่าวประชาคมอาเซียน 9
28 กศน.อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. ข่าวประจำวัน 6
29 สภากาชาดไทยอบรมผู้ดูแลสุขภาพประชาชนที่ จ.นครสวรรค์ ข่าวประจำวัน 7
30 ผู้ว่าฯ ขอนแก่น รับมอบกล่องปันน้ำใจ จำนวน 2,000 กล่อง จากบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) และชมรมวีจีไออาสา บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ข่าวประจำวัน 5
31 คปภ.เปิดโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการประจำปี 2563 เปิดโอกาสเชื่อมโยงถึงด้านประกันภัยให้กับผู้พิการ ข่าวประจำวัน 8
32 สาวพิการสานหุ่นพยนต์ รายได้หลายหมื่น ข่าวประจำวัน 8
33 “เสียงปันสุข เพื่อผู้พิการทางสายตา” ข่าวประจำวัน 8
34 ปิดฉากสวยงาม งาน "ล้ำค่าสินค้าโอทอปสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล" จากอุบลฯ สู่ อุดรฯ ข่าวประจำวัน 5
35 ภาคธุรกิจจังหวัดตรัง กำหนดจัดงาน Digital Disruption and Transformation in Thailand’s Business Landscape: From Crisis to Opportunity การเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ข่าวประชาคมอาเซียน 7
36 ผู้พิการโกตาฯ ยะลา รวมกลุ่มทำผ้ามัดย้อมขายสร้างรายได้เสริม ข่าวประจำวัน 6
37 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเวทีส่งเสริมการแสดงความสามารถของผู้บกพร่องทางสติปัญญารอบภาคเหนือ ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 6
38 จ.ยะลา ทยอยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คึกคัก ข่าวประจำวัน 5
39 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดเวทีส่งเสริมความสามารถบกพร่องทางสติปัญญา ข่าวประจำวัน 5
40 รมช.ศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ที่ จ.ขอนแก่น ข่าวประจำวัน 8

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก