ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
21 ผวจ.สุโขทัยเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่อำเภอบ้านด่านลานหอย ข่าวประจำวัน 8
22 จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ข่าวประจำวัน 8
23 จิตอาสาพระราชทาน 904 จ.ลำปาง หน่วยงานกระทรวง พม. one Home จ.ลำปาง ช่วยเหลือหนุ่มพิการทางสายตาที่ใช้ชีวิตเพียงลำพัง ข่าวประจำวัน 6
24 จิตอาสาพระราชทาน 904 จ.ลำปาง หน่วยงานกระทรวง พม. one Home จ.ลำปาง ช่วยเหลือหนุ่มพิการทางสายตาที่ใช้ชีวิตเพียงลำพัง ข่าวประจำวัน 8
25 พก. ร่วมมือภาคีเครือข่าย เตรียมความพร้อมคนพิการ ส่งเสริมอาชีพและการมีงานด้วยระบบ AI ด้านดิจิทัล ข่าวประจำวัน 8
26 พก. เตรียมซ่อมบ้านคนพิการ 4,000 หลังทั่วประเทศ ข่าวประจำวัน 7
27 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ข่าวประจำวัน 6
28 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ในพื้นที่บ้านป่าแป๋ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ข่าวประจำวัน 7
29 เปิดร้านข้าวแกงราคาถูกที่สุดในเมืองสงขลา ให้ประชาชนที่ลำบากได้กินฟรีทุกวันอาทิตย์ ข่าวประจำวัน 8
30 อุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้ นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียน มอบกายอุปกรณ์ ถุงปันสุข และซองน้ำใจ แก่กลุ่มเปราะบาง จังหวัดยะลา ข่าวประจำวัน 7
31 กทม.สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ 50เขตส่งเสริมจ้างงานคนพิการ ข่าวประจำวัน 9
32 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดสวนสัตว์ให้เด็กเที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 ข่าวประจำวัน 10
33 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดสวนสัตว์ให้เด็กเที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 ข่าวประชาคมอาเซียน 9
34 รองผู้ว่าฯสระแก้ว ร่วมพิธีลงเสาเอกอาคารสำนักงานสมาคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย ข่าวประจำวัน 9
35 พก. รับมอบวีลแชร์สำหรับคนพิการ 84 คัน ในกิจกรรม “The Giver” ข่าวประจำวัน 9
36 รมว.พม. แสดงความยินดีสตรีพิการไทย ข่าวประจำวัน 9
37 จ.พังงา พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโครงการและการขอกู้เงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ ข่าวประจำวัน 10
38 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อำเภอมวกเหล็ก ข่าวประจำวัน 9
39 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ONE HOME พิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป ข่าวประจำวัน 10
40 จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรม วันรวมน้ำใจสู่กาชาด วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคมนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 10

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก