ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
1 “ตรีนุช” พอใจโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” เฟสแรก 52,760 ราย เดินหน้าต่อเฟส 2 ข่าวประจำวัน 3
2 รัฐมนตรีกีฬา กำชับ กกท. จัดหาอุปกรณ์การฝึกซ้อมใหม่ หนุนนักกีฬาพิการทีมชาติไทยล่าทองอาเซียน พาราเกมส์ ข่าวประจำวัน 3
3 ฟังเสียงคนกลุ่มเปราะบาง ช่วยเด็กและผู้หญิงพิการ หลุดพ้นวังวนความรุนแรง ข่าวประจำวัน 4
4 รมว.ศธ. พอใจโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” เฟสแรก 52,760 ราย พร้อมเดินหน้าต่อเฟส 2 ตั้งเป้านำเด็กการศึกษาภาคบังคับกลับเข้าระบบ 100% ภายในเดือนกันยายน นี้ ข่าวประจำวัน 3
5 จ.บุรีรัมย์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และส่วนราชการเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่ อ.นาโพธิ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน ข่าวประจำวัน 2
6 เทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามไถ่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ข่าวประจำวัน 3
7 ผู้ว่าฯ ตรัง เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกให้กับบ้านคนพิการที่ได้รับความช่วยเหลือการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ข่าวประจำวัน 3
8 ปัตตานี-มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ข่าวประจำวัน 3
9 เทศบาลนครตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข่าวประจำวัน 4
10 กศน.ตรัง ขับเคลื่อนการเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบด้วยห้องเรียนเสมือน ข่าวประจำวัน 4
11 เปิดเทอม 1 เดือน! พบเด็กเสี่ยงหลุดนอกระบบกว่าแสนราย ข่าวประจำวัน 6
12 ศิริราชเชิญชวนบริจาคเงิน เพื่อช่วยผู้พิการยากไร้และด้อยโอกาส ข่าวประชาสัมพันธ์ 5
13 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดโครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้นแก่ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 8
14 พม.อ่างทอง เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) โรงพยาบาลอ่างทอง ข่าวประจำวัน 5
15 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดโครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้พิการ เพื่อสิทธิและโอกาสที่เสมอกัน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ข่าวประจำวัน 4
16 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเพื่อคนพิการ ข่าวประจำวัน 4
17 จังหวัดนครปฐม จัดโครงการ "สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้" สารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อให้ความรู้ฝึกทักษะอาชีพ สร้างงานให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ข่าวประจำวัน 6
18 ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี มอบบ้านพร้อมรถเข็นวีลแชร์ ให้กับผู้สูงอายุและพิการทุพพลภาพ ในพื้นที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศล” ข่าวประจำวัน 6
19 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ข่าวประจำวัน 6
20 พม.สุรินทร์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกรณีหญิงชราและบุตรสาวพิการมีสภาพความเป็นอยู่ยากลำบาก ที่เป็นกรณีในสื่อโซเชียล ที่อำเภอสำโรงทาบ ข่าวประจำวัน 5

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก