ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
1 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ มอบทุนการศึกษาแก่คนพิการและบุตรคนพิการ ข่าวประจำวัน 4
2 กทม. - โยธาฯเร่งศึกษาจุดผุดสะพานลอย เอื้อคนพิการ-เด็ก-ผู้สูงวัย ข่าวประจำวัน 4
3 รีฟินิทีฟ ยก’ลอรีอัล’ ติด 1 ใน 10 องค์กรแนวหน้า ด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง ข่าวประจำวัน 5
4 จังหวัดตรัง ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2568) ข่าวประจำวัน 5
5 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือ พอช. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานมหกรรมชุมชนคนภาคกลางและตะวันตก เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ภาคกลางและตะวันตก ประจำปี 2563 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ข่าวประจำวัน 4
6 มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดชุมพร ข่าวประจำวัน 4
7 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม จัดอบรมทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 และผู้ที่สนใจ เพื่อนำความรู้ไปสร้างงาน สร้างอาชีพได้ ข่าวประจำวัน 5
8 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ข่าวประจำวัน 3
9 นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวเบตงช่วงวันหยุด ไม่พลาดเช็กอิน “สกายวอล์กทะเลหมอกอัยเยอร์เวง” ข่าวประจำวัน 4
10 ชมรมทดแทนบุญคุณแผ่นดิน จ.สงขลา จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล "เชิดชูคนดีของแผ่นดิน" ประจำปี 2563 มุ่งส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม พร้อมสร้างจิตสำนึกปลูกฝังให้เยาวชน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ข่าวประจำวัน 5
11 มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ร่วมกับจังหวัดชัยนาท ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร ข่าวประจำวัน 4
12 One Home พม.เพชรบูรณ์ ร่วมเปิดโครงการธาราบำบัด ฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการทางสติปัญญาจังหวัดเพชรบูรณ์ ข่าวประจำวัน 7
13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมให้บริการทำหนังสือเดินทาง ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้า สหไทยการ์เด้นพลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ข่าวประจำวัน 8
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวประจำวัน 4
15 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ได้รับรางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินงาน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปี ข่าวประจำวัน 8
16 จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 5
17 นายกแพทยสภา มอบรถเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเด็ก และคนพิการ ข่าวประจำวัน 5
18 กศน.อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. ข่าวประจำวัน 7
19 สภากาชาดไทยอบรมผู้ดูแลสุขภาพประชาชนที่ จ.นครสวรรค์ ข่าวประจำวัน 8
20 ผู้ว่าฯ ขอนแก่น รับมอบกล่องปันน้ำใจ จำนวน 2,000 กล่อง จากบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) และชมรมวีจีไออาสา บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ข่าวประจำวัน 6

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก