ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
1 เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาสังคม ในพื้นที่ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ข่าวประจำวัน 2
2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 โดยการให้ความช่วยเหลืออื่นใดให้แก่คนพิการผู้ดูแลคนพิการ โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่อการจำหน่าย ข่าวประจำวัน 3
3 จ.มหาสารคาม มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ข่าวประจำวัน 2
4 ผู้ว่าราชการจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน ในเขตพื้นที่ อ.มโนรมย์ ข่าวประจำวัน 3
5 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 โดยการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการแก่คนพิการ ข่าวประจำวัน 3
6 จ.แม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนรู้เด็กพิการระยะแรกเริ่ม เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในระดับต่อไป ข่าวประจำวัน 3
7 นายอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและเด็กผู้พิการทางสมอง ร่างกายและสายตา(เด็กพิเศษ) พร้อมมอบของขวัญวันเด็ก ข่าวประจำวัน 3
8 รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข่าวประจำวัน 3
9 เลขาธิการ ศอ.บต. เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเด็กพิการในพื้นที่ จชต. ให้ได้รับการดูแลพร้อมฟื้นฟูในทุกด้านอย่างเหมาะสม ข่าวประจำวัน 3
10 นายกฯ มอบนโยบายจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ข่าวประจำวัน 3
11 ประชาชนจิตอาสา อำเภอหนองหิน จังหวัดเลยประชาชนจิตอาสา ร่วมซ่อมแซมบ้านผู้พิการและซ่อมแซมมุงหลังคาบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ข่าวประจำวัน 2
12 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอวังสะพุง ได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในหมู่บ้าน ชุมชน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ข่าวประจำวัน 2
13 จังหวัดเลย มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยหนาวที่มีฐานะยากจน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสชาวอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ข่าวประจำวัน 2
14 รมช. แรงงาน ชวนคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ผลักดันศักยภาพแรงงาน สู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง ข่าวประจำวัน 2
15 จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาส ข่าวประจำวัน 8
16 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ย้ำทุกหน่วยงานในสังกัดใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ อย่างเคร่งครัด ข่าวประจำวัน 8
17 เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวยากไร้ ข่าวประจำวัน 9
18 สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนนครพนม ตรวจรับแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS 151 แปลง ข่าวประจำวัน 9
19 ผวจ.สุโขทัยเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่อำเภอบ้านด่านลานหอย ข่าวประจำวัน 8
20 จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ข่าวประจำวัน 8

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก