ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
1 ขอเชิญชมนิทรรศกรการ กาล-อวกาศเสมือนจริง (Space and Time Virtual Exhibition) ข่าวประชาสัมพันธ์ 2
2 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ มอบทุนการศึกษาแก่คนพิการและบุตรคนพิการ ข่าวประจำวัน 4
3 กทม. - โยธาฯเร่งศึกษาจุดผุดสะพานลอย เอื้อคนพิการ-เด็ก-ผู้สูงวัย ข่าวประจำวัน 4
4 รีฟินิทีฟ ยก’ลอรีอัล’ ติด 1 ใน 10 องค์กรแนวหน้า ด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง ข่าวประจำวัน 3
5 จังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ระดับจังหวัด มีผู้ผ่านเกณฑ์ 2 ราย ข่าวประชาคมอาเซียน 3
6 ปิดฉากสวยงาม งานจำหน่ายสินค้า OTOP “มนต์เสน่ห์วิถีของดี อุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2" ข่าวประชาคมอาเซียน 2
7 จังหวัดตรัง ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2568) ข่าวประจำวัน 4
8 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือ พอช. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานมหกรรมชุมชนคนภาคกลางและตะวันตก เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ภาคกลางและตะวันตก ประจำปี 2563 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ข่าวประจำวัน 3
9 มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดชุมพร ข่าวประจำวัน 3
10 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม จัดอบรมทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 และผู้ที่สนใจ เพื่อนำความรู้ไปสร้างงาน สร้างอาชีพได้ ข่าวประจำวัน 4
11 งานแนะแนวเรียนต่อมหาวิทยาลัยของ "เด็กพิการ" ข่าวประชาสัมพันธ์ 5
12 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ข่าวประจำวัน 2
13 นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวเบตงช่วงวันหยุด ไม่พลาดเช็กอิน “สกายวอล์กทะเลหมอกอัยเยอร์เวง” ข่าวประจำวัน 3
14 ไทยมีโอกาสได้รับวัคซีนโควิด-19 ลำดับต้นๆ ของโลก หลังอ็อกซฟอร์ด ลงนามใช้ไทยเป็นฐานการผลิต ข่าวประชาคมอาเซียน 2
15 ม.อ. ชูแผน โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Medical Hub ข่าวประชาคมอาเซียน 3
16 ชมรมทดแทนบุญคุณแผ่นดิน จ.สงขลา จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล "เชิดชูคนดีของแผ่นดิน" ประจำปี 2563 มุ่งส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม พร้อมสร้างจิตสำนึกปลูกฝังให้เยาวชน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ข่าวประจำวัน 4
17 มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ร่วมกับจังหวัดชัยนาท ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร ข่าวประจำวัน 3
18 One Home พม.เพชรบูรณ์ ร่วมเปิดโครงการธาราบำบัด ฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการทางสติปัญญาจังหวัดเพชรบูรณ์ ข่าวประจำวัน 7
19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมให้บริการทำหนังสือเดินทาง ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้า สหไทยการ์เด้นพลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ข่าวประจำวัน 6
20 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวประจำวัน 4

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก