ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วัสดุศาสตร์ 1 ระดับประถมศึกษา พว12011

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สำนักงาน กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: รายวิชาเลือกบังคับ
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2561)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 141 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • หน้าปก รอง
 • ตอนที่ 1 คำนำ
 • ตอนที่ 2 คำแนะนำการใช้ชุดวิชา
 • ตอนที่ 3 โครงสร้างชุดวิชา พว 12011 วัสดุศาสตร์ 1
 • ตอนที่ 4 สารบัญ
 • ตอนที่ 5 หน่วยที่ 1 วัสดุในชีวิตประจำวัน
 • ตอนที่ 6 หน่วยที่ 2 สมบัติของวัสดุ
 • ตอนที่ 7 หน่วยที่ 3 การเลือกใช้และผลประทบจากการใช้วัสดุ
 • ตอนที่ 8 หน่วยที่ 4 การจัดการและกำจัดวัสดุที่ใช้แล้ว จบ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

dujinglixue
ชลธิชา ยื่นเครือ
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก