ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประมวลนิทาน ร.6

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 922 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน
 • ตอนที่ 1 ปกหน้า
 • ตอนที่ 2 ปกใน
 • ตอนที่ 3 สารบัญ
 • ตอนที่ 4 เรื่องเหาะเหินเดินอากาศ
 • ตอนที่ 5 เรื่องความดื้อของคนเรา
 • ตอนที่ 6 เรื่องสุนทรความตามสวัสดิรักษา
 • ตอนที่ 7 เรื่องทำตามพินัยกรรม
 • ตอนที่ 8 เรื่องทดลองความไหวพริบ
 • ตอนที่ 9 เรื่องยาตัวเบา
 • ตอนที่ 10 เรื่องรายงานการประชุมปาลิเมนต์สยาม
 • ตอนที่ 11 เรื่องนิทานกระทู้ เรื่องตุ๊กะตุ่น
 • ตอนที่ 12 เรื่องเที่ยวเมืองนรก
 • ตอนที่ 13 เรื่องโสตธรรมจริยา
 • ตอนที่ 14 เรื่องวิชาของหมอคำ
 • ตอนที่ 15 เรื่องประชันฤทธิ์
 • ตอนที่ 16 เรื่องตกใจใช่เหตุ
 • ตอนที่ 17 เรื่องจดหมายจากยุโรป
 • ตอนที่ 18 เรื่องแฟแช่น
 • ตอนที่ 19 เรื่องทำคุณบูชาโทษ
 • ตอนที่ 20 เรื่องรู้เรื่องเอาเองเมื่ออ่านจบ
 • ตอนที่ 21 เรื่องจับดำถลำขาว
 • ตอนที่ 22 เรื่องเลี้ยงดินเนอร์ใหญ่
 • ตอนที่ 23 เรื่องจดหมายจากผู้หญิงถึงผู้หญิง
 • ตอนที่ 24 เรื่องลองเป็นหมอดูกับเขาครั้งหนึ่ง
 • ตอนที่ 25 เรื่องกำหนดกินน้ำ
 • ตอนที่ 26 เรื่องมงคล ๘
 • ตอนที่ 27 เรื่องจดหมายนายสุด
 • ตอนที่ 28 เรื่องศิษย์มีครู
 • ตอนที่ 29 เรื่องนิทานทหารเรือ_1. คำนำ
 • ตอนที่ 30 เรื่องนิทานทหารเรือ_2. เรื่องที่ 1
 • ตอนที่ 31 เรื่องนิทานทหารเรือ_3. เรื่องที่ 2
 • ตอนที่ 32 เรื่องนิทานทหารเรือ_4. เรื่องที่ 3
 • ตอนที่ 33 33 เรื่องนิทานทหารเรือ_5. เรื่องที่ 4
 • ตอนที่ 34 34 เรื่องนิทานทองอิน เรื่องที่ 1
 • ตอนที่ 35 35 เรื่องนิทานทองอิน เรื่องที่ 2
 • ตอนที่ 36 36 เรื่องนิทานทองอิน เรื่องที่ 3
 • ตอนที่ 37 เรื่องนิทานทองอิน เรื่องที่ 4
 • ตอนที่ 38 เรื่องนิทานทองอิน เรื่องที่ 5
 • ตอนที่ 39 เรื่องนิทานทองอิน เรื่องที่ 6
 • ตอนที่ 40 เรื่องนิทานทองอิน เรื่องที่ 7
 • ตอนที่ 41 เรื่องนิทานทองอินชุดสอง เรื่องที่ 8
 • ตอนที่ 42 42 เรื่องนิทานทองอินชุดสอง เรื่องที่ 9
 • ตอนที่ 43 เรื่องนิทานทองอินชุดสอง เรื่องที่ 10
 • ตอนที่ 44 เรื่องนิทานทองอินชุดสอง เรื่องที่ 11
 • ตอนที่ 45 ปกหลัง

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

parkpoom.tr
ฐิรกานต์ หลิน
ฐิรกานต์ หลิน
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก