ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิธีฝึกสมาธิวิปัสสนา

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พุทธทาส อินทปัญโญ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 626 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • สารบัญ
 • ตอนที่ 1 สอุปาทิเสสสูตร
 • ตอนที่ 2 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 1
 • ตอนที่ 3 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 2
 • ตอนที่ 4 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
 • ตอนที่ 5 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
 • ตอนที่ 6 ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
 • ตอนที่ 7 สมาธิ วิปัสสนา ระบบลัดสั้น
 • ตอนที่ 8 การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน
 • ตอนที่ 9 การปฏิบัติในอิริยาบถยืน
 • ตอนที่ 10 การปฏิบัติในอิริยาบถนอน และอื่นๆ
 • ตอนที่ 11 ปฏิปทาปริทรรศน์ 1
 • ตอนที่ 12 ปฏิปทาปริทรรศน์ 2

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก