ธรรมโอสถ

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พุทธทาส อินทปัญโญ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 306 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
  • สารบัญ
  • ตอนที่ 1 ธรรมโอสถสำหรับโลก
  • ตอนที่ 2 ความมั่นคงภายใน
  • ตอนที่ 3 อาหารหล่อเลี้ยงใจ
  • ตอนที่ 4 การดับทุกข์ที่มีอยู่ในตัวการดำรงชีวิต

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ1
  • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

มัสธุรส เฮียงโฮม
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก