ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อ่านสนุกปลุกสำนึก เล่ม 1

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: อัจฉรา ชีวพันธ์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ส่งเสริมการอ่าน

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 209 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำผู้เขียน
 • ตอนที่ 1 เรื่อง 1 ก็ได้
 • ตอนที่ 2 เรื่อง 2 ดุ ด่า ว่า เทศน์
 • ตอนที่ 3 เรื่อง 3 สุภาพเกินเหตุ
 • ตอนที่ 4 เรื่อง 4 เรื่องของผ้าขี้ริ้ว
 • ตอนที่ 5 เรื่อง 5 ครูจิ้งจก
 • ตอนที่ 6 เรื่อง 6 พจนานุกรมนั้นสำคัญนะ
 • ตอนที่ 7 เรื่อง 7 นี่แหละเหตุผล
 • ตอนที่ 8 เรื่อง 8 สนุกกับพจนานุกรม
 • ตอนที่ 9 เรื่อง 9 เรื่องของมะเหงก
 • ตอนที่ 10 เรื่อง 10 นิ้วกลางอยู่ไหน
 • ตอนที่ 11 เรื่อง 11 ไร้ที่พึ่ง
 • ตอนที่ 12 เรื่อง 12 อักษรนำ
 • ตอนที่ 13 เรื่อง 13 ขอร้องเถอะ
 • ตอนที่ 14 เรื่อง 14 สำนวนไทย
 • ตอนที่ 15 เรื่อง 15 เรื่องของความสุภาพ
 • ตอนที่ 16 เรื่อง 16 เรื่องมัน มัน
 • ตอนที่ 17 เรื่อง 17 เรื่องของคนไม่ยอมแก่
 • ตอนที่ 18 เรื่อง 18 เรียนได้ไม่เบื่อ
 • ตอนที่ 19 เรื่อง 19 เทคโนโลยีก้าวไกล
 • ตอนที่ 20 เรื่อง 20 ภาษายุคโลกาภิวัฒน์
 • ตอนที่ 21 เรื่อง 21 เรื่องของตัวเลข
 • ตอนที่ 22 เรื่อง 22 วรรณยุกต์ของไทย
 • ตอนที่ 23 เรื่อง 23 ครูของครู
 • ตอนที่ 24 เรื่อง 24 ครูสนุก
 • ตอนที่ 25 เรื่อง 25 ภาษาไทยได้จากร้านอาหาร
 • ตอนที่ 26 เรื่อง 26 แด่ เพลงชาติไทย

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก