ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คุณย่าดอทคอม

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ดวงใจ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1768 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เกริ่นนำ
 • ตอนที่ 1 บทที่1
 • ตอนที่ 2 บทที่2
 • ตอนที่ 3 บทที่3
 • ตอนที่ 4 บทที่4
 • ตอนที่ 5 บทที่5
 • ตอนที่ 6 บทที่6
 • ตอนที่ 7 บทที่7
 • ตอนที่ 8 บทที่8
 • ตอนที่ 9 บทที่9
 • ตอนที่ 10 บทที่10
 • ตอนที่ 11 บทที่11
 • ตอนที่ 12 บทที่12
 • ตอนที่ 13 บทที่13
 • ตอนที่ 14 บทที่14
 • ตอนที่ 15 บทที่15
 • ตอนที่ 16 บทที่16
 • ตอนที่ 17 บทที่17
 • ตอนที่ 18 บทที่18
 • ตอนที่ 19 บทที่19
 • ตอนที่ 20 บทที่20
 • ตอนที่ 21 บทที่21
 • ตอนที่ 22 บทที่22
 • ตอนที่ 23 บทที่23
 • ตอนที่ 24 บทที่24
 • ตอนที่ 25 บทที่25
 • ตอนที่ 26 บทที่26
 • ตอนที่ 27 บทที่27
 • ตอนที่ 28 บทที่28
 • ตอนที่ 29 บทที่29
 • ตอนที่ 30 บทที่30
 • ตอนที่ 31 บทที่31
 • ตอนที่ 32 บทที่32
 • ตอนที่ 33 บทที่33
 • ตอนที่ 34 บทที่34
 • ตอนที่ 35 บทที่35
 • ตอนที่ 36 บทที่36
 • ตอนที่ 37 บทที่37
 • ตอนที่ 38 บทที่38
 • ตอนที่ 39 บทที่39
 • ตอนที่ 40 บทที่40
 • ตอนที่ 41 บทที่41
 • ตอนที่ 42 บทที่42
 • ตอนที่ 43 บทที่43
 • ตอนที่ 44 บทที่44
 • ตอนที่ 45 บทที่45
 • ตอนที่ 46 บทที่46
 • ตอนที่ 47 บทที่47
 • ตอนที่ 48 บทที่48
 • ตอนที่ 49 บทที่49
 • ตอนที่ 50 บทที่50
 • ตอนที่ 51 บทที่51
 • ตอนที่ 52 บทที่52
 • ตอนที่ 53 บทที่53
 • ตอนที่ 54 บทที่54
 • ตอนที่ 55 บทที่55
 • ตอนที่ 56 บทที่56
 • ตอนที่ 57 บทที่57
 • ตอนที่ 58 บทที่58
 • ตอนที่ 59 บทที่59
 • ตอนที่ 60 บทที่60
 • ตอนที่ 61 บทที่61
 • ตอนที่ 62 บทที่62
 • ตอนที่ 63 บทที่63
 • ตอนที่ 64 บทที่64
 • ตอนที่ 65 บทที่65
 • ตอนที่ 66 บทที่66
 • ตอนที่ 67 บทที่67
 • ตอนที่ 68 บทที่68
 • ตอนที่ 69 บทที่69
 • ตอนที่ 70 บทที่70
 • ตอนที่ 71 บทอวสาน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

pittylanna
O3R1N3
ภาคภูมิ ไตรรัตน์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก