ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จิตสดใสแม้กายพิการ

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กำพล ทองบุญนุ่ม
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ส่งเสริมการอ่าน

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 192 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ
 • ตอนที่ 1 ภูมิหลัง
 • ตอนที่ 2 ประสบอุบัติเหตุ
 • ตอนที่ 3 ถูกความทุกข์บีบคั้นทั้งกายและจิต
 • ตอนที่ 4 หาที่พึ่งภายใน
 • ตอนที่ 5 เริ่มต้นศึกษาธรรมะ
 • ตอนที่ 6 ต้องปฏิบัติธรรมจึงจะดับทุกข์ได้
 • ตอนที่ 7 หลวงพ่อคำขียน พระผู้เป็นกัลยาณมิต
 • ตอนที่ 8 เริ่มต้นปฏิบัติกรรมฐาน
 • ตอนที่ 9 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิต
 • ตอนที่ 10 เห็นอาการของกายและจิต
 • ตอนที่ 11 จากผู้ทุกข์มาเป็นผู้เห็นทุกข์
 • ตอนที่ 12 ความลี้ลับที่ถูกเปิดเผย
 • ตอนที่ 13 ความลี้ลับที่ถูกเปิดเผย
 • ตอนที่ 14 ประโยชน์จากความพิการ
 • ตอนที่ 15 ไม่ไปรบกวนความคิด
 • ตอนที่ 16 ธรรมะมีอยู่ในทุกสิ่ง
 • ตอนที่ 17 อุปสรรคในการปฏิบัติ
 • ตอนที่ 18 บทส่งท้าย
 • ตอนที่ 19 ถามมาตอบไป

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

yoyu
ชาตรี กุลเพ็ชร์
ชาตรี กุลเพ็ชร์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก